Archief voor januari, 2012

Tip: Dick. Bron: RAI. (Klik op afbeelding voor vergroting).

De officiële Europese verbruikscijfers en het werkelijke brandstofverbruik kunnen soms behoorlijk verschillen. Oorzaak is dat de Europese verbruikstest inmiddels zo’n 30 jaar oud is en niet meer voor volledig aansluit op het moderne verkeersbeeld.

De verouderde meting houdt onvoldoende rekening met het individuele rijgedrag en de moderne autotechniek, rijomstandigheden en infrastructuur. Hieronder geven wij antwoord op veel voorkomende vragen over dit onderwerp.

Klik voor een grotere afbeeldingWaarom wijkt het praktijkverbruik van auto’s af van de officiële Europese verbruikscijfers?

De officiële Europese verbruikscijfers en het werkelijke brandstofverbruik kunnen soms behoorlijk verschillen. Oorzaak is dat rijomstandigheden van een voertuig in de praktijk zwaarder zijn dan tijdens de Europese verbruikstest. Deze test is inmiddels al zo’n 30 jaar oud en sluit niet meer volledig aan op het moderne verkeersbeeld. In de 20 minuten durende Europese testrit op een rollenbank zijn bijvoorbeeld verder verlichting, airconditioning, radio, stuurbekrachtiging en navigatiesysteem uitgeschakeld en zit er maar één persoon zonder bagage in de auto. Ook is de temperatuur in de testruimte tussen de 20 en 25 graden. Dat schrijven de regels voor.

Een afwijking tot soms wel 45% is toch eigenlijk niet acceptabel?

Het is absoluut jammer dat de Europese verbruikscijfers vaak niet goed aansluiten bij het werkelijke brandstofverbruik. De afwijking in procenten ziet er misschien indrukwekkend uit, maar belangrijker is wat het in absolute zin scheelt, dus in aantallen liters per 100 kilometer.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Een zuinige auto blijkt niet 4 liter/100 km maar 5 liter/100 km te rijden. Dat is een afwijking van 25 procent en een meerverbruik van 1 liter per 100 kilometer. Als we dan kijken we naar een minder zuinige auto, waarmee je niet 7,5 l/100 km maar 9 l/100 km rijdt. Procentueel gezien is dat 17 procent verschil. Beter zou je zeggen. Maar nee, want aan de pomp blijkt namelijk dat het meerverbruik in liters ten opzichte van die zuinige auto hoger ligt: per 100 kilometer heeft u 1,5 liter brandstof meer verbruikt.
Conclusie: staart u zich niet blind op percentages, maar kijk ook naar werkelijke liters. Want daar gaat het uiteindelijk om voor het milieu én voor uw portemonnee.

Waarom is er dan inmiddels geen betere Europese verbruikstest beschikbaar?

Wereldwijd werken de wetgevers en de auto-industrie hard aan een nieuwe verbruikstest. Verwacht wordt dat die tussen 2013 en 2016 beschikbaar komt. Dat duurt lang, omdat het technisch complex is om een test te ontwikkelen die wél goed aansluit bij de moderne autopraktijk en alle richtlijnen die er al bestaan. Bovendien moeten alle partijen het wereldwijd eens zijn over zo’n nieuwe test en moet deze nieuwe standaard in de hele wereld worden ingevoerd.

Hoeveel invloed heeft het rijgedrag op het werkelijke brandstofverbruik?

Brandstofverbruik 02De spreekwoordelijke ‘rechtervoet’ heeft grote invloed op het brandstofverbruik. Hard optrekken en met hoge snelheden rijden leveren direct een fors toegenomen brandstofverbruik op. Daarom is ook zoveel winst te halen met de besparende rijstijl van “Het Nieuwe Rijden”. Daarmee kunt u met gemak 10 procent brandstof besparen en heeft u ook minder slijtage aan banden en remmen. Ook andere aspecten van gedrag hebben een flinke invloed. Onnodig rijden met open ramen, ingeschakelde airco, een dakkoffer of bagage, kosten veel extra brandstof. Ook die kunnen een verschil maken van 5 tot 10 procent. Tot slot weten we dat korte ritjes relatief erg onzuinig zijn. Als u die beperkt zult u merken dat uw gemiddelde verbruik een stuk gunstiger wordt. Al met al kan het rijgedrag en het gebruik dat u van de auto maakt, een verschil maken tot wel 30 procent.
In zuinigheidswedstrijden, zoals de EcoTour van de ANWB of De Zuinigste Rijder, blijkt dat de officiële verbruiksgegevens wel gehaald kunnen worden en vaak zelfs ruim overtroffen. Zo’n competitie wordt gereden met normale auto’s, op gewone wegen. Wel natuurlijk met inzet van alle besparende mogelijkheden en met chauffeurs die goed bekend zijn met een zuinige rijstijl.

Wat is “Het Nieuwe Rijden”, en helpt dat echt om brandstof te besparen?

Als u rijdt volgens de efficiënte rijstijl van Het Nieuwe Rijden, bespaart u al gauw 10% brandstof. Kenmerken zijn onder meer: vroeg opschakelen naar een hogere versnelling, gelijkmatig rijden en goed anticiperen. Behalve goed voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de uitstoot van overige emissies, de verkeersveiligheid, ongevalschades, comfort, ziekteverzuim, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidhinder. Het antwoord is dus volmondig: ja!
U leest er alles over op www.hetnieuwerijden.nl

Helpt al die moderne brandstofbesparende technologie dan wel?

Zeker weten, want moderne auto’s zijn gemiddeld een stuk zuiniger dan vergelijkbare auto’s van vroeger. Daarbij bieden zij veel meer ruimte, comfort en vooral veiligheid. Dat het daardoor toegenomen gewicht niet terugkomt in een hoger brandstofverbruik, kunnen we toeschrijven aan de snel ontwikkelende brandstofbesparende autotechniek.
Veel ervan in is onder de motorkap ingebouwd, maar ook aan boord is assistentie beschikbaar. Zoals een schakelindicator die aangeeft wanneer u het best van versnelling kunt wisselen en een boordcomputer die aanschouwelijk maakt hoe uw rijstijl het verbruik beïnvloedt. Die hulp vergt wel wat gewenning en komt onder wisselende omstandigheden ook wisselend uit de verf. Een start-stopsysteem (motor schakelt automatisch uit bij stilstand en start weer bij wegrijden), komt natuurlijk vooral tot z’n recht bij een rit met veel stilstaan en optrekken. Dus in de stads- en fileverkeer. Cruise control is juist weer vooral nuttig wanneer u gelijkmatig kunt doorrijden.

Maar er zijn toch nu ook al wel alternatieve bronnen met verbruiksgegevens?

Brandstofverbruik 01Er bestaat maar één officiële Europese verbruikstest. Daarvoor is dus geen alternatief. Maar er zijn wel diverse bronnen waaruit u kunt putten om achter realistische verbruikscijfers te komen.
Natuurlijk kan uw autobedrijf u vertellen in welke brandbreedte het praktijkverbruik zal vallen. En de ANWB heeft in haar EcoTest een flink aantal auto’s beoordeeld op diverse milieuaspecten, waaronder het brandstofverbruik. Dat laatste is ook steevast onderwerp in elk testverslag van autojournalisten. Maar voorzichtigheid met hun testverbruiken is wel op zijn plaats. Want zij geven het gemiddelde verbruik over de gehele testduur weer, waarbij ook acceleratiemetingen en het bepalen van topsnelheid en weggedrag zijn meegenomen. Dat is verre van representatief voor de werkelijkheid. Tot slot zijn er enkele sites waarop het praktijkverbruik van een grote groep auto’s wordt bijgehouden. Een daarvan is ontwikkeld door tankpassenbedrijf Travelcard, waarbij het gaat om zo’n 250.000 zakelijk gereden auto’s. De resultaten daarvan geven wel een indicatie, maar met directe doorvertaling naar het totale wagenpark van 8 miljoen, met vooral particulier gereden auto’s, moeten we voorzichtig zijn.
Geen van die bronnen geeft dus spijkerharde informatie, want daarvoor hangt uw specifieke verbruik te sterk samen met uw rijstijl en de rijomstandigheden die u tegenkomt. Bent u een Nieuwe Rijder, rijdt u doorgaans alleen of met een gezin, veel in de stad en file of juist voornamelijk op snelwegen, vindt u 100 kilometer per uur een mooie snelheid of rijdt u toch meest 120? Die factoren maken dat u met een auto die volgens de Europese test 1 liter op 22 kilometer verbruikt, waarschijnlijk zult uitkomen in de bandbreedte van 1 op 16 tot 1 op 20. Evengoed zal een ‘zuinigheidsfanaat’ u trots vertellen dat hij of zij wel eens 1 op 25 haalt. Wat zeker geen bluf hoeft te zijn, want dan heeft kennelijk alles positief meegespeeld. 

In de praktijk wordt bij verbruik ook wel gesproken van “fabrieksopgave”, waarom geven fabrikanten eigenlijk niet zelf een realistisch praktijkverbruik op?

De officiële cijfers worden in de praktijk ook wel “verbruik volgens fabrieksopgave” genoemd. Eigenlijk is dat niet correct, omdat autofabrikanten er geen enkele invloed op hebben. De automerken vermelden in hun voorlichtingsmateriaal enkel wat het resultaat van de Europese verbruikstest is. Daartoe zijn zij door Europese regels ook verplicht. Zij mogen niet in plaats daarvan eigen verbruiksmetingen vermelden.
Europa ontwikkelde de verbruikstest om een objectieve vergelijking van het brandstofverbruik tussen auto’s mogelijk te maken. Die test is voor heel Europa gelijk en is onderdeel van de goedkeuringsprocedure waarmee auto’s tot de weg worden toegelaten. Europa ziet de test dan ook als een middel om eerlijke concurrentie tussen automerken te waarborgen en eigenlijk niet om er consumenteninformatie uit af te leiden.

Wíl de autobranche eigenlijk wel goede voorlichting geven aan autokopers?

De autobranche hecht sterk aan goede en volledige informatie over alle aspecten van hun producten. Dus zeker ook over het brandstofverbruik. Maar voorlopig kunt u alleen “appels met appels” vergelijken aan de hand van de Europese verbruikstest en het Nederlandse systeem van energielabels. Met dat laatste kunt u de relatieve zuinigheid van de auto in zijn grootteklasse herkennen (dus hoe goed ‘scoort’ een auto ten opzichte van vergelijkbare auto’s).

Wat is de relatie tussen de energielabels, het energie-etiket en de Europese verbruikstest?

In Europa worden diverse methoden gebruikt voor de bepaling van energielabels. Het Nederlandse systeem werkt met een relatieve klassenindeling. Hierbij wordt de CO2-uitstoot (in gram per kilometer) van een auto vergeleken met de gemiddelde CO2-uitstoot van andere net zo grote auto’s. Deze relatieve zuinigheid wordt vervolgens vertaald in energielabels van A tot G. Daarbij staat A staat voor de grootste relatieve zuinigheid in zijn klasse en geeft G aan dat de auto vergelijkenderwijs minder zuinig is.
Het toepasselijke energielabel en de Europese verbruikscijfers worden vermeld in de informatie bij elke auto, bijvoorbeeld in het Brandstofverbruiksboekje en op het energie-etiket dat u in de showroom bij elke auto aantreft.
Uitgebreide informatie over de energielabels kunt u vinden op www.energielabel.nl/auto.

Is het wel terecht dat zuinige auto’s belastingvoordeel krijgen? 

Dat er verschillen kunnen zijn tussen de officiële Europese verbruikscijfers en het werkelijke brandstofverbruik is bekend. Maar dat doet er niet aan af dat auto’s die het zuinigst uit de Europese verbruikstest komen, ook in de praktijk de meest zuinige auto’s zijn. Of en in welke mate de aankoop en het gebruik van die auto’s via de belastingen wordt gestimuleerd, is een politieke keuze.
De Europese landen hebben onderling afgesproken om de autobelasting meer te baseren op CO2-uitstoot. Ook Nederland is dit aan het doen, wat wil zeggen dat in de toekomst steeds meer zal gelden dat zuinige auto´s minder belasting betalen dan onzuinige auto´s. Dit is goed voor het milieu en het helpt Nederland om aan de internationale afspraken over CO2-reductie te voldoen.

Aan welke eisen qua zuinigheid moeten auto´s in Europa in de toekomst voldoen?

Europese aanpak eist dat auto’s vanaf 2012 gemiddeld niet meer dan 130 gram CO2 per kilometer uitstoten. Nog eens 10 gram verlaging per kilometer moet komen van aanvullende maatregelen als zuiniger airco’s, energiezuinige banden en het gebruik van biobrandstoffen. In 2020 mag de gemiddelde uitstoot zelfs niet meer zijn dan 95 gr/km.
Bij het terugdringen van de CO2-uitstoot willen autofabrikanten natuurlijk wel het comfort in auto´s behouden en de veiligheid verder vergroten. Daarom is de auto-industrie hard aan de slag met bijvoorbeeld kleinere maar wel krachtige motoren (‘downsizing’) en gewichtsverlaging door lichter construeren met behulp van zeer sterke kunststoffen en nieuwe metalen.
De Europese aanpak van reductie van CO2-uitstoot is door het Europese parlement vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 443/2009 . Klik.
Brochure  milieulabels van alle auto’s voor 2012: Klik.

autoverkopen eu 0811 02

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

Foto’s: Uul.

Dacia Sandero Cross 11Enige tijd geleden werd Uul aangesproken door de eigenaar van een naast hem geparkeerde Dacia Sandero die de aanpassingen aan de Dacia Sandero van Uul wel erg fraai vond en vroeg waar hij dat had laten doen.

Ongeveer een maand later kwam Uul dezelfde Dacia Sandero weer tegen en ook deze Dacia Sandero was veranderd in een heuse Dacia Sandero Cross.

De Dacia Sandero Cross is een aardige variant op de normale Dacia Sandero.

Eigenlijk is Dacia Sandero Cross een variant die een beetje tussen de normale Dacia Sandero en de Dacia Sandero Stepway in zit.

Zo’n Dacia Sandero Cross is redelijk uniek, er zijn (vermoedelijk) slechts drie exemplaren in Nederland en nergens anders in Europa verkrijgbaar.

De eerste Dacia Sandero Cross is van Frank en Tom en stamt uit begin 2009.

De tweede Dacia Sandero Cross is van Uul en stamt uit begin 2010.

Dacia Sandero Cross 09

Dacia Sandero Cross 10

Update 2 februari 2012: Ook de vierde Dacia Sandero Cross is aangetroffen, een goed voorbeeld doet dus volgen. (foto Uul).

Dacia Sandero Cross 12

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012De eerste grote prijs voor de Dacia Lodgy is binnen !

Alain Prost wist in de laatste super spannende races op Super Besse met zijn Dacia Lodgy Glace de titel te pakken voor Benjamin Riviere met de Skoda Fabia en Jean-Philippe Dayraut met de Mini Countryman.

Na vorig jaar vice-kampioen te zijn geweest met de Dacia Duster Ice heeft Alain Prost de fel begeerde titel voor Dacia in de wacht gesleept.

Het is zijn derde titel in totaal op de ijspistes van de Trophee Andros.

De einduitslag:

  coureur auto punten
1 Alain Prost Dacia Lodgy 823
2 Benjamin Riviere Skoda Fabia 818
3 Jean-Philippe Dayraut Mini Countryman 817
4 Olivier Panis Skoda Fabia 784
5 Evens Stievenart Dacia Lodgy 764
10 Nicolas Prost Dacia Lodgy 725

 

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 01

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 03

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 02

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 04

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 06

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 05

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

In dit artikel hebben we al kennis kunnen maken met de nieuwe Renault Twingo van Kees.

Daarin vertelde hij dat hij zijn nieuwe aanwinst nog verder zou verfraaien, bij deze de foto’s van het bestickeren van zijn Renault Twingo. Overigens lukt dit natuurlijk ook prima bij een witte Dacia Sandero

Hoewel je het in principe zelf zou kunnen doen is de kans op vouwen en/of blaasjes in het materiaal groot, dus het is niet onverstandig om dat bestickeren aan een vakman over te laten.

Overigens is de Renault Twingo daarmee nog lang niet klaar.

Er zijn zelfs geruchten dat Kees de Renault emblemen wil vervangen door Dacia emblemen, zodat je toch het echte Dacia gevoel niet kwijt raakt in dit neefje van de Dacia Sandero.

Klik voor een vergroting op de foto.

Renault Twingo Cornelis 10 Renault Twingo Cornelis 11
Renault Twingo Cornelis 09 Renault Twingo Cornelis 08
Renault Twingo Cornelis 07 Renault Twingo Cornelis 06

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

De Dacia Duster is onder de SUV’s duidelijk de beste in het terrein, daar verslaat de Dacia Duster letterlijk al die dure SUV’s en Crossovers, maar daarmee heb je natuurlijk nog geen echte offroader.

Dacia Duster Terranger 00 B

Met dit gegeven in het achterhoofd besloot de Firma Terranger de Dacia Duster onder handen te nemen en er een echte offroader van te maken door:

  • 3 cm extra bodemvrijheid.
  • Speciale offroad banden 235/70 R16.
  • Spoorverbreding.
  • Montage reservewiel op de achterklep.
  • Dubbele zwarte uitlaat.
  • Gebruik van speciale zwarte folie.

Het geheel is TÜV goedgekeurd en geschikt voor iedere Dacia Duster, dus wil je ook zo’n stoere Dacia Duster Terranger Offroad, maak dan een afspraak met de Firma Terranger.

Klik voor een grotere foto:

Dacia Duster Terranger 01 Dacia Duster Terranger 02
Dacia Duster Terranger 03 Dacia Duster Terranger 05
Dacia Duster Terranger 04 Dacia Duster Terranger 06
Dacia Duster Terranger 07 Dacia Duster Terranger 08
Dacia Duster Terranger 09 dacia duster terranger 10
dacia duster terranger 11 dacia duster terranger 12
dacia duster terranger 13 dacia duster terranger 14
dacia duster terranger 15 dacia duster terranger 16

Dacia Duster Terranger 00 A

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

Scan: John.

Natuurlijk wordt de nieuwe Dacia Lodgy ook besproken in de pers. Zowel in de bladen als op internet.

De toon is zoals altijd bij Dacia zeer divers. Sommige beoordelen de Dacia Lodgy positief, anderen kraken hem volledig af. Wat dat betreft is er in al die jaren dat Dacia in Nederland (België) op de markt is niet zo erg veel veranderd.

Dacia Lodgy 22

Een aantal van die besprekingen op een rij:

Dacia Lodgy 03

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

Zoals al eerder gemeld komt er zo rond 2014 een facelift voor de huidige Dacia Duster.

In de praktijk betekent dat meestal dat er wat uiterlijke accenten wijzigen, bijvoorbeeld een nieuw front en vaak een opgefrist interieur.

De ontwerper van onderstaande facelift van de Dacia Duster is (niet ten onrechte) uitgegaan van de nieuwe neus van de Dacia Lodgy.

Of de Dacia Duster er in 2014 ook zo uit komt te zien is natuurlijk nog maar de vraag.

Facelift Dacia Duster

Renault Duster Buenos Aires 06

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

Als je meer dan 10.000 kilometer op jaarbasis rijdt is de Dacia Sandero 1.2 LPG een prima optie. Net zo duur (goedkoop) als de hele kleintjes zoals de Peugeot 107, Fiat 500 of de Suzuki Alto, maar dan wel met de ruimte van een VW Golf of een Opel Astra.

Dacia Sandero LPG 07

Door de lage CO2 uitstoot heeft de Dacia Sandero 1.2 LPG een schoon A label.

Dacia Sandero LPG 01

De gastank zit onder de auto je heb dus geen verlies aan bagageruimte.

Dacia Sandero LPG 03

De Dacia Sandero 1.2 LPG is verkrijgbaar in Ambiance en Lauréate uitvoering.

Dacia Sandero LPG 02

De Dacia Sandero 1.2 LPG heeft een CO2 uitstoot van slechts 122 gram.

Dacia Sandero LPG 04

Voor de Aniversare uitvoering betaal je € 10.490 en de Lauréate gaat voor € 10.990 over de toonbank.

Je betaalt voor de LPG uitvoering dus slechts 500 euro extra.

Dacia Sandero 1200 cc LPG motor

De gastank heeft een inhoud van 34 liter en het gemiddelde gebruik op LPG bedraagt 1 op 14.

Een complete brochure vindt je Hier.

Dacia Sandero LPG 08

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

Een paar afbeeldingen, video’s en een foto van het interieur hadden wij al, maar nu ook een zeer uitgebreide fotoreportage van een zwarte Dacia Lodgy op winterbanden en (uniek voor Nederland) in de sneeuw.

Dacia Lodgy 21Dacia wordt in 2012 uitgebreid met de Lodgy, een royale MPV die leverbaar wordt als ruime vijf- of zevenzitter.

De Lodgy is trouw aan het karakter van het merk Dacia en biedt evenals de huidige modellen heel veel ruimte in het interieur en een no-nonsens standaarduitrusting, om aan de verwachtingen van de Dacia-klanten te voldoen.
Gezinnen die op zoek zijn naar een veelzijdige auto voor een aantrekkelijke prijs, kunnen binnenkort een nieuwe MPV aanschaffen met drie jaar garantie.
Met zijn ruime afmetingen toont de Lodgy de designkenmerken van Dacia: ruimte, robuustheid en functionaliteit. Het profiel van de auto laat zien dat er veel ruimte is, zelfs voor passagiers op de derde zit rij, evenals een aanzienlijke bagageruimte. En dit alles met een lengte van slechts 4,5 meter.
Zijn naam, Lodgy, van het Engelse ‘lodge’, verwijst direct naar zijn belangrijkste kenmerk: de mogelijkheid om een gezin en al hun bagage mee te nemen.

De Dacia Lodgy wordt gepresenteerd op de Salon van Genève, in maart 2012.

(Klik op de foto voor een vergroting)

Dacia Lodgy 20 Dacia Lodgy 15
Dacia Lodgy 11 Dacia Lodgy 13
Dacia Lodgy 14 Dacia Lodgy 16
Dacia Lodgy 17 Dacia Lodgy 18
Dacia Lodgy 10 Dacia Lodgy 19

 

Dacia Lodgy 12

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

Ook dit weekend waren er races om de Trophee Andros.

De meeste circuits bestaan uit een ijsvloer met daarop een flinke laag sneeuw. Vanwege het weer bestond de baan in Saint Die Des Vosges uit een laag ijs met daarop veel water.

Vermoedelijk vergt dat een heel andere afstelling van auto en banden, want de Dacia Lodgy Glace kwam er dit weekend niet echt aan te pas.

Dacia Lodgy Glace Saint Die Des Vosges  01

Skoda met de Fabia kwam als grote winnaar uit de strijd, met name Benjamin Riviere profiteerde optimaal en klom in de striemende regen op naar de eerste plaats in het algemeen klassement.

De eerste race werd gewonnen door Bertrand Balas met de Mini Countryman, voor Franck Lagorce (Skoda Fabia) en Benjamin Riviere (Skoda Fabia). Alain Prost eindigde uiteindelijk als zesde.

Dacia Lodgy Glace Saint Die Des Vosges  03

De tweede race werd gewonnen door Franck Lagorce voor Benjamin Riviere, Bertrand Balas en Alain Prost.

Algemeen klassement:

  Coureur Auto punten
1 Benjamin Riviere Skoda Fabia 813
2 Alain Prost Dacia Lodgy Glace 813
3 Jean-Philippe Dayraut Mini Countryman 808
4 Olivier Panis Skoda Fabia 784
5 Franck Lagorce Skoda Fabia 762
6 Evens Stievenart Dacia Lodgy Glace 754

 

De race om het kampioenschap blijft ongekend spannend. Pas in de laatste races (volgend weekend) wordt het kampioenschap beslist en daar komen nog meerdere coureurs voor in aanmerking.

Dacia Lodgy Glace Saint Die Des Vosges  02

Dacia Lodgy Glace Saint Die Des Vosges  04

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

TE KOOP:

Vier zo goed als nieuwe winterbanden voor de Dacia Sandero of Dacia Sandero Stepway inclusief velgen.

Nog geen 500 km op gereden in verband met de aankoop van een Dacia Duster.

Pr.n.o.t.k.  gerritpeddemors@hotmail.com